Sportdiag Team
Sportdiag.sk Team.Sportdiag.sk

Testovanie kondície

Laktátová krivka 

Samotný test sa skladá zo 4 až 6tich stupňovaných záťaži. Po každej záťaži (napr. po odbehnutí 1000m na atletickom okruhu, odplávaní 300m v bazéne atď.) sa odoberie kapilárna krv z ušného lalôčika alebo končeka prsta  k zisteniu hladiny laktátu v krvi. Z nameraných hodnôt je vytvorená laktátová krivka a stanovený anaeróbny a aeróbny prahodber laktatu

Čo všetko vieme z testu určiť? 

  • hodnoty pulzovej frekvencie na aeróbnom a anaeróbnom prahu
  • intenzitu zaťaženia (tempo behu, plaveckú rýchlosť, výkon na bicykli (W) atď.) na aeróbnom a anaeróbnom prahu
  • určiť optimálne tempo behu počas pretekov (od bežeckých pretekov na 5km až po maratón)
  • hodnotiť účinnosť tréningového procesu
  •  vypracovať tréningový program na zvýšenie kondície alebo prípravu na konkrétne preteky

Prečo máte využiť práve naše služby?

vzorkyV rôznych populárno – vedeckých časopisoch nájdeme metodiku Kindermanna et al., (1979) a Madera, (1996), ktoré sa opierajú o hladinu laktátu v krvi na 4 mmol/l . Na určenie anaeróbneho prahu existuje niekoľko spôsobov. My sme vyvinuli metódu, ktorá bola overená nie len na vrcholových a výkonnostných športovcoch z rôznych odvetví, ale aj na rekreačných športovcoch. Od tradičného konzervatívneho prístupu (4 mmol/l) sa líši v tom, že vychádza z individuálnej hladiny laktátu v krvi na anaeróbnom prahu (2-8 mmol)

 

Cena vyšetrenia je 35 – 40 €

Spiroergometria

SPEG BEHP1020171Patrí medzi najtradičnejšie metódy určovania anaeróbneho a aj aeróbneho prahu. Ich stanovenie sa opiera o analýzu vydychovaných plynov počas stupňovaného zaťaženia do vita maxima.

Čo všetko vieme z testu zistiť?  

  • maximálny aeróbny výkon (VO2max)
  • hodnoty pulzovej frekvencie na aeróbnom a anaeróbnom prahu
  • tempo behu/výkon na bicykli (W) pri aeróbnom a anaeróbnom prahu
  • hodnotiť účinnosť tréningového procesu
  •  vypracovať tréningový program na zvýšenie kondície alebo prípravu na konkrétne preteky
Cena vyšetrenia je 50 €