Sportdiag Team
Sportdiag.sk Team.Sportdiag.sk

Pracoviská

Sportmedsportmed_pracoviska
Komplexné zdravotnícke zabezpečenie športovcov:

  • Preventívne telovýchovné prehliadky
  • Spiroegometrické vyšetrenie na bežiacom páse a bicyklovom ergometri
  • Vyšetrenie pokojového metabolizmu
  • Odborné konzultácie

 

Atletická hala Elánstart
Test laktátová krivka v terénnych podmienkach – zimné obdobie

 

 

 

 

 

Atletický štadión FTVŠ UKFTVS_testy
Test laktátová krivka v terénnych podmienkach – letné obdobie