Sportdiag Team
Sportdiag.sk Team.Sportdiag.sk

Biomechanika

Biomechanická analýza pohybu

Biomechanická analýza pohybu70% rekreačných atlétov a 95% rekreačných bežcov na lyžiach by vedelo bežať rýchlejšie, keby odstránili nedostatky v technike. Technický pokrok v oblasti vytvárania a spracovania obrazu, jeho digitalizácia otvárajú nové možnosti aj v športe. Pomáha optimalizovať hodnotenie techniky pohybovej činnosti. Patrí medzi účinné nástroje pri motorickom učení nových činností ale aj zdokonaľovaní už osvojených zručností. Chyby, ktoré robíme je lepšie raz vidieť (vizuálny záznam samého seba) ako sto krát počuť ( od trénera, sparinga).Tvorbu videozáznamu uskutočňujeme v laboratórnych (bežiaci pás) a aj terénnych podmienkach (atletický okruh, bežecká trať atď.)

 

Biomechanická analýza pohybuNa čo môžete využiť záznamy a analýzy?

  • na zistenie nedostatkov v technike pohybovej činnosti
  • na simultánne porovnanie nasnímaného športovca s modelom (optimálne prevedenie techniky)
  • na hodnotenie osvojenia si nových zručností alebo miery zlepšenia techniky