Sportdiag Team
Sportdiag.sk Team.Sportdiag.sk

Rednutie kostí vs. cyklistika

A hneď na začiatok veľmi čerstvý výskum. Počas 6 dňového cyklistického preteku, sa kosti cyklistov svetovej triedy stali pevnejšími (Physiologie Appliquée, Nutrition et Metabolisme, jún 2010). Týmto sa dlhotrvajúca teória o tom, že cyklistika oslabuje kosti, „zlomila v páse“. Stará teória totiž operovala s faktom, že silový odpor nemusí byť pri cyklistike dostatočne veľký na to, aby stimuloval rast kostí.

Kosti sa neustále menia. Niektoré kostné bunky (osteoblasty) viažu kalcium (vápnik) a robia kosti silnejšími, no ďalšia skupina buniek, ktorá sa nazýva osteoklasty, kalcium uvoľňujú a tým kosti oslabujú. Počas spomínaného preteku sa množstvo hormónov produkovaných osteblastmi výrazne zvýšilo (od 43% do 300%), čo prispelo k spevneniu kostnej hmoty. Pravdepodobne preto, lebo počas cyklistického zaťaženia športovci vyvolali značné silové úsilie, ktoré stimulovalo dané bunky k zvýšenej aktivite. Každé silové úsilie pôsobiace na kosť, ktorá sa priamo zúčastňuje pohybu, zvyšuje jej denzitu a naopak nedostatok silového úsilia jej denzitu znižuje (Medicine & Science in Sport & Exercise, november 2009). Preto napríklad astronauti vo vesmíre strácajú kostnú hmotu. Nedostatok sily totiž blokuje ich schopnosť odpovede na inzulínu podobný rastový faktor I (IGF-1), ktorý stimuluje rozvoj kostí (Journal of Bone and Mineral Research, marec 2004).

Niektoré štúdie ukázali, že výkonnostní cyklisti majú nižšiu hustotu kostných minerálov v chrbtových stavcoch, ako iní rekreační športovci (Medicine & Science in Sport & Exercise, február 2009, Osteoporosis International Reports, august 2003). Aj tieto štúdie boli interpretované spôsobom, ktorý pre cyklistiku nebol pozitívny a teda, že „cyklistika môže zvyšovať riziko zlomenín kostí viac, ako sme si doteraz mysleli“. Na obranu cyklistiky sa však postavili rôzne kapacity, medzi nim aj Dr. Gabe Mirkin, ktorý sa prikláňa k názoru, že vysvetlením vzniku zlomenín môže byť hlavne drvivý dopad zo sedla bicykla na tvrdý povrch a (alebo) nedostatok vitamínu D, ktorý hlavne u staršej generácie môže hrať nezanedbateľnú rolu v spevnení kostnej hmoty. Starší ľudia sú totiž náchylnejší na zlomeniny, a preto odporúča brať vitamín D ako doplnok a to hlavne v zimnom období. Existuje totiž výskum, ktorý potvrdil, že orálne branie vitamínu D u pacientov nad 65 rokov, znížilo počet zlomenín (Evidence-Based Medicine, október 2009). Hlavnou funkciou vitamínu D je zvýšenie absorpcie vápnika z tráviaceho systému do krvného riečišťa. Keď krvné hodnoty vitamínu D klesnú pod 75nmol/l, miera ionizovaného vápnika klesá. To zapríčiní, že prištítna žľaza začne produkovať vysoké množstvo jej vlastného parahormónu. Vyššie než normálne krvné hodnoty tohto hormónu vyplavujú kalcium z kosti, čo zapríčiňuje osteoporózu.

No a ženy sú zase niečo extra. Ženské kosti sú najpevnejšie zhruba okolo 20 roku života, potom začínajú krehnúť až do konca života. V období menopauzy sa ženské kosti zhruba trojnásobne oslabia (stratia na hustote, aby som bol presnejší). V štúdii nemeckej univerzity z Erlangenu sa zistilo, že ženy ktoré počas menopauzy intenzívne cvičili, zabránili prudkému nárastu straty kostného tkaniva (Archives of Internal Medicine, máj 2004).

Cyklistický šprintéri (bez ohľadu na vek) majú zase hrubšiu tíbiu a rádius (čo sú kosti predkolenia) než kontrolná skupina nešportovcov. Autori štúdie sa vyjadrili, že je veľký predpoklad, že vrcholoví, či výkonnostní cyklisti si udržia priemernú, prípadne mierne nadpriemernú pevnosť kostí i počas priebehu starnutia (Medicine & Science in Sport & Exercise, marec 2009).

Takže sa nemusíte obávať, cyklistika vaše kosti udrží dostatočne pevné a to i vo vyššom veku. Je dôležité, aby ste do tréningu zaradili aj troška silovej zložky (kopce, intervaly, protivietor, …) a zároveň sa nebránili slnečným lúčom (ak teda zrovna nie ste albín). Ženy v menopauze by mali dbať na zvýšený príjem kalcia, prípadne vitamínu D, pri súčasnom obmedzení kofeínu, ktorý kalcium vyplavuje. Kontrolu vitamínu D (test na D3) by ste mali vykonávať hlavne v zimných mesiacoch (december-február).

 
Štefan Čuvala PhD.
www.partofheart.eu
partofheart@partofheart.eu
 

Pridaj komentár