Sportdiag Team
Sportdiag.sk Team.Sportdiag.sk

Čo je to a ako poslúži športová diagnostika?

Športová diagnostika pracuje so znalosťami o fyziológii človeka. Na základe výsledkov jej testovacích metód sa dá usmerniť tréningový proces tak, aby výsledkom bola špičková výkonnosť. Fyziológ nelieči. Dokáže pracovať s bežnými znalosťami o ľudskom tele na odbornej úrovni a spájať ich do súvislostí. Dôvod, prečo ľudia nemajú radi beh, turistiku či iné aeróbne aktivity často pramení z predošlej negatívnej skúsenosti – nesprávne určenie intenzity pohybu. Vo vrcholom športe rozhodujú maličkosti. Napríklad informácie športových fyziológov vhodne využité v tréningu. Laikovi netreba odborne vysvetľovať ako to celé funguje, je dôležité dať mu presný návod ako má trénovať. To že to funguje už zistí aj sám, keď sa dostavia výsledky, aké si želal.

 

ODPOVEDÁ ŠPORTOVÝ FYZIOLÓG VIKTOR BIELIK Z CENTRA SPORTDIAG

co je to diagnostika 2

Sú fyziológovia zaoberajúci sa športovou diagnostikov ako kúzelníci, čo majú stále nejaké eso v rukáve?         

Fyziológia a na jej základe postavená športová diagnostika nie je nič nové. V súčasnosti len dokážeme všetky získané informácie lepšie využiť v prospech športovca. Dokážeme určiť v akom je zdravotnom stave a občas zistíme, že by nemal vôbec vrcholovo športovať. Zistíme v akom štádiu sa nachádzajú jeho kondičné schopnosti, či nie je pretrénovaný, alebo do akej hranice môže v tréningu pritvrdiť, aby to nebolo kontraproduktívne. Môžeme zistiť, prečo výkonnostne stagnuje, aj keď trénuje správne. Niekedy sú to len drobnosti, čo ho môžu posunúť vpred. S dobrou presnosťou sa dá určiť, ako je pripravený na konkrétny výkon, aké má predpoklady na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Napríklad maratóncovi vieme na základe testov určiť či má dobre natrénované a aký zhruba môže zabehnúť čas.

 

Nie je to luxus a plytvanie športovcovým časom? Veď to ako bol pripravený, môže zistiť podľa konkrétnych výsledkov?

Z dlhodobého hľadiska sú isté vonkajšie prejavy úrovne výkonnosti a trénovanosti. Lepšie časy, výsledky, kvalitnejšie výkony. Lenže načo čakať do konca sezóny? My si vďaka rôznym testom urobíme o športovcovi aktuálny obraz. Už po malom úseku prípravy, napríklad šiestich týždňov, mu vieme povedať ako na tom je. Či bola príprava efektívna, či nebola príliš tvrdá, alebo naopak, ako na ňu telo zareagovalo, čo by bolo treba v ďalšom cykle zmeniť alebo upraviť. Je to výborná a rýchla spätná väzba pre športovca a trénera, informácia o tom, či nastáva očakávaný posun vpred. Takže v prípade vrcholových športovcov to za luxus nepovažujem. Svetová špička v každom športe vie ako a koľko trénovať, má zhruba rovnaké materiálne vybavenie a tak rozhodujú maličkosti. Napríklad informácie športových fyziológov vhodne využité v tréningu.

 

Ako často by sa malo testovanie uskutočniť?

Najlepšie je niekoľkokrát do roka, aby sme boli so športovcom neustále v kontakte. Aby sme mali vždy čerstvé výsledky testov, lebo jeho požiadavky na tréning i úroveň trénovanosti sa počas sezóny menia. Veľmi dôležitá je pravidelnosť z dlhodobého hľadiska, lebo z jedného-dvoch vyšetrení príliš nezmúdrieme a nevieme formulovať zázračné rady. Celý proces vysvetlím na príklade bežkyne na lyžiach Aleny Procházkovej, ktorá sa prepracovala do absolútnej špičky na šprintérskych tratiach. Novú sezónu začína väčšinou v máji. Spočiatku má ľahšie tréningy, aby sa telo opäť naštartovalo a dostalo do obvyklých tréningových koľají. Po dvoch troch týždňoch absolvuje preventívnu telovýchovnú prehliadku. Preveríme jej aktuálny zdravotný stav, skontrolujeme krv, dýchací i srdcovocievny systém. Už podľa výsledkov prvých vyšetrení jej môžeme dať isté tréningové odporúčania.

 

Čo nasleduje? Všetky testy sa robia v laboratóriu?

Alena veľkú časť letnej prípravy absolvuje na Skalke pri Kremnici na kolieskových lyžiach a tak ďalšie vyšetrenia urobíme po pár týždňoch tam. V rámci tréningu absolvuje stupňované zaťaženie, počas neho odoberáme kvapky krvi z ušného lalôčika alebo končeka prsta a po analýze vzoriek vypracujeme tzv. laktátovú krivku. Tá nám dá dosť presný obraz o tom v akom režime pracuje jej telo pri určitom zaťažení. Určíme zóny v akých sa má intenzita tréningu pohybovať, podľa toho, či chce trénovať objem, silu, rýchlosť, alebo vytrvalosť. Laktátovú krivku môžeme opakovať každých šesť týždňov. Robievame aj videoanalýzu techniky pohybu, alebo zisťujeme aktuálnu úroveň silových schopností na špeciálnom trenažéri, ktorý sme upravili pre testovanie bežcov na lyžiach. Keďže Alena s nami spolupracuje už niekoľko rokov, každý nový test môžeme porovnať s minulými a povedať jej, v akých ukazovateľoch výkonnosti je lepšie, rovnaká či horšia. Ona si podľa toho môže upraviť tréning.

 

Väčšina športovcov nemá takéto testovanie v láske. Nevie presne čo to s ním tí ľudia v bielych plášťoch vyvádzajú, prečo, nedokáže sa orientovať vo výsledkoch testov? Aké máte skúsenosti?

Práve preto aby nemali obavu a aby výsledky boli čo najobjektívnejšie, robíme väčšinu testov v špecifických podmienkach. Teda tam, kde športovec trénuje. Prispôsobíme sa mu. Na tzv. meraných tréningoch si odrobí svoju bežnú robotu a my do toho iba občas vstúpime. Je dôležité, aby sme už po tréningu mali pre neho nejaké výsledky, vysvetlíme mu čo sme zistili. Aby mal okamžitú spätnú väzbu, aby vedel, aký to malo význam. Takto sa športovec aj učí, dozvie sa mnoho nových vecí o svojom tele, o tom ako reaguje na tréning. Zároveň zvyšujeme jeho motiváciu do ďalšieho testovania.

 

Kedy je najlepšie začať s takouto diagnostikou?

Testovať desaťročného plavca či atléta na drahých prístrojoch by ešte nemalo význam. Existuje batéria kondičných testov, ktoré nám dajú podobný obraz. Zatiaľ nepotrebujeme tie najodbornejšie informácie. V juniorskom veku je dobré ak vidíme športovca aspoň dvakrát do roka. Otestujeme ho, máme ho pod dohľadom. V seniorskom je ideálna komplexná a dlhodobá spolupráca niekoľkokrát do roka.

 

Čo tréneri, aké je ich povedomie v tomto smere?

Niekto sa o diagnostiku zaujíma viac, iný menej. Je dôležité, aby sa aj tréneri v tomto smere vzdelávali. Odborné semináre, ktoré sa robievali boli ideálne. Keďže tréner nemá čas študovať odborné veci, lebo jeho úloha je úplne iná, dostal zrozumiteľné informácie od odborníkov. Potom s nimi na tréningu dokázal pracovať, previesť ich do praxe. Učil sa a zároveň získaval dôveru k takýmto veciam. To teraz na Slovensku chýba, pritom je to pre trénera veľmi užitočné.

 

Aký je záujem o vaše služby?

Každý vrcholový športovec absolvuje minimálne preventívnu prehliadku na začiatku sezóny. Naši najlepší športovci majú osvedčené tréningové modely, nemajú príliš dôvod meniť ich. Dobre poznajú reakcie svojho tela, a tak služby športovej diagnostiky využívajú menej. Veľmi dobre spolupracujeme s nastupujúcou generáciou. Vítajú, že sa o nich niekto na takejto úrovni zaujíma, prejavujú veľký záujem, nechajú si poradiť. Už vedia, že získané údaje budú môcť o pár rokov využiť pri modelovaní tréningu.

 

Na jednej strane máte niektoré výsledky hneď k dispozícii, ale zároveň to je aj beh na dlhé trate. Ako môže poslúžiť databáza údajov, ktoré za pár rokov o jednotlivých športovcoch získate?

Bude veľmi cenným zdrojom informácií. Opäť je to najlepšie vysvetliť na príklade. Budeme testovať mladého talentovaného triatlonistu, potenciálneho reprezentanta. Jeho výsledky môžeme v mnohých ukazovateľoch výkonnosti porovnať s ostatnými pretekármi v jeho veku niekoľko rokov dozadu. Podľa toho dokážeme odhadnúť aký má potenciál, v čom sa má zlepšovať, v čom je výnimočný. Samozrejme nedokážeme určiť ako nakoniec jeho kariéra dopadne, lebo to záleží na mnohých okolnostiach. Iba sformulujeme určitý predpoklad, ako by to mohlo dopadnúť.

 

Týka sa športová diagnostika aj rekreačných športovcov?

Určite áno, možno ešte viac ako vrcholových. Najmä tých čo robia vytrvalostné športy. Napríklad cyklistiku, beh alebo triatlon. Mnohí nemajú skúsenosti s tým, ako má vyzerať tréning, ako sa má prispôsobovať konkrétnemu cieľu. Trénujú podľa nejakého všeobecného modelu, alebo iba na základe vlastných pocitov, raz málo, inokedy veľa, živelne, niektorí popri fyzicky náročnom či veľmi stresujúcom zamestnaní. Výsledky sa nemusia nikdy dostaviť, motivácia sa stráca, prípadne sa telo môže dostať do zdravotných problémov. My dokážeme rekreačnému športovcovi poradiť ako má trénovať, správne ho nasmerovať.

 

Takže kedy by sa mal rekreačný športovec obrátiť na športového fyziológa?

Najlepšie hneď na začiatku, keď sa rozhodne ku pravidelnej pohybovej aktivite, má nejaký cieľ. Napríklad že chce zabehnúť maratón v určitom čase, chce jazdiť na bicykli pre celkové zvýšenie kondície, alebo má záujem zredukovať svoju hmotnosť. V každom prípade by mal absolvovať základnú lekársku prehliadku, základné testovanie. Môžu sa objaviť skryté choroby a vady. Je dôležité poznať zdravotný stav, aby bolo jasné, čo si môže a nemôže dovoliť. Podľa toho čo chce dosiahnuť mu poradíme ako trénovať. S akou intenzitou, kedy, koľko, čo má robiť, ako si všetko môže kontrolovať, pomôžeme mu zostaviť dlhodobý tréningový plán. Zistíme aký má potenciál, na akú výkonnostnú úroveň by sa mohol dostať. Výborná je videoanalýza pohybu. Z nej zistíme či správne behá, pláva, alebo zaberá na bicykli. Nedostatky v technike často bývajú pôvodcom zdravotných komplikácií.

 

Niekto radšej chodí vylepšovať kondičku do posilňovne. Je tam veľká ponuka kardiostrojov. Aj pre takýto typ rekreačných športovcov by vaše informácie mohli byť užitočné?

Najmä väčšina žien ide do fitnescentra preto, aby korigovala svoju hmotnosť. Postavia sa na stepper a pol hodinu na ňom makajú. Určité svalové skupiny síce dostanú zabrať, ale na spaľovanie tukov to nemá žiaden vplyv. A tak by mali od niekoho dostať radu, že keď zvýšia rozsah pohybu o 20 centimetrov, spália dvakrát viac kalórií. Alebo že majú ísť radšej na bežecký pás. Lenže aj na ňom treba pracovať s určitou intenzitou, aby sa spaľovali tuky. Poradcom môže byť športový fyziológ, ale rovnako dobre aj kondiční tréneri, ktorých je v našich fitnescentrách dosť. Laikovi netreba odborne vysvetľovať ako to celé funguje, je dôležité dať mu presný návod ako má cvičiť. To že to funguje už zistí aj sám, keď sa dostavia výsledky, aké si želal.

Pridaj komentár